PROFIL SPOLEČNOSTI

Založení a vznik společnostiSi_stozar

Společnost STEL-INVEST s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku - oddíl C, vložka 39596 a vznikla na základě dohody dvou společníků Jindřicha Minaříka a Zdeňka Svobody. Své sídlo má v Brně, ulice Cejl 76, PSČ 602 00. Činnost firmy navazuje na předchozí podnikatelské aktivity společníků.

Předmět podnikání společnosti

Nejvýznamnější oblasti činnosti naší firmy jsou momentálně záložní zdroje napájení, rekonstrukce a realizace rozvoden NN, stavební činnost. V uvedených oblastech zajišťujeme montáže na klíč včetně inženýrských služeb, následně v oblasti provozu provádíme pravidelné profylaktické prohlídky a nepřetržitý pohotovostní servis, vše dle rozsahu dohodnutém v servisní smlouvě.

Na základě předmětu podnikání, uvedeném v Obchodním rejstříku, provozujeme následující činnosti :

 • činnost technických poradců v oblasti energetiky
 • projektování elektrických zařízení
 • výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
 • výroba rozváděčů nízkého napětí, baterií, kabelů a vodičů
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • montáž, oprava a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do a nad 1000 V v objektech třídy A
 • montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • poskytování technických služeb
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost
 • správa a údržba nemovitostí
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • zprostředkování služeb
 • velkoobchod